20_tourdefrance2.jpg

Glasvezelnet

403 glasvezelkop logo 2 


 

41 glasvezelambassadeurs aangemeld

Trainingen starten eind mei

In maart startte Gennep glasvezel de informatiecampagne om een glasvezelnetwerk in de hele gemeente Gennep te realiseren. Om de ‘vraagbundeling’, het laatste onderdeel van de campagne, te kunnen starten zijn circa 70 vrijwilligers nodig. Maar met de helft kan de voorbereiding van de ‘vraagbundeling’ beginnen. Met de toezegging van diverse belangenorganisaties om hand en spandiensten te leveren is er voldoende vertrouwen voor een succesvol project.

In alle dorpen zijn er al voldoende ambassadeurs alleen in Gennep zelf is er een tekort. ‘We zien dat vaker in grotere woonplaatsen. Daar is de sociale cohesie minder. Het zou jammer zijn als Gennep daardoor geen glasvezelnetwerk krijgt. Inwoners kunnen zich nog tot 21 mei als ambassadeur aanmelden’, vertelt projectleider Kempen.

De rode draad van de vrijwilligerstaken is buurtgenoten voorzien van de juiste informatie. Als vrijwilliger wordt je de glasvezeldeskundige van de buurt. Er zijn taken samengesteld op basis van tijd. Het varieert van het rondbrengen van informatiefolders in de buurt tot het coördineren en organiseren van inschrijf- en informatieavonden. Voor iedereen die wil dat er glasvezel in hun dorp of stad komt, is er wel een taak.

In twee bijeenkomsten komen alle aspecten van glasvezel aan de orde. Daarmee kunnen de ambassadeurs alle vragen van buurtbewoners beantwoorden. De ambassadeur speelt een belangrijke rol. Zij geven de buren de juiste informatie over glasvezel.
Inwoners hebben veel vragen over glasvezel: Waarom is glasvezel nodig? Moet ik een nieuwe tv of pc kopen? Moet ik nieuwe kabels in mijn huis aanleggen? Waarom is glasvezel goedkoper? Allemaal vragen die veel indianenverhalen opleveren. Daarom is het zo belangrijk dat vrijwilligers goed opgeleid op pad gaan om de buurt te informeren. De trainingsdata zijn 30 mei, 5, 13 en 14 juni van 19.30 tot 21 uur in het gemeentehuis. De ambassadeurs worden persoonlijk uitgenodigd.

U kunt zich aanmelden als ambassadeur op www.gennepglasvezel.nl/vrijwilliger. U vindt er ook alle informatie over de taken.
Klik hier voor achtergrondinformatie.


70 ambassadeurs gezocht voor glasvezelcampagne

4 april eerste infoavond voor glasvezelambassadeurs

403 glasvezelprojectIn september start een informatiecampagne om een glasvezelnetwerk in de gemeente Gennep aan te leggen. Op 4, 5, 10, 11 en 12 april organiseert Gennep Glasvezel informatieavonden voor vrijwilligers. Er zijn 70 ambassadeurs nodig die voor 8.000 gezinnen glasvezel mogelijk gaan maken. Zij krijgen hiervoor een training die begin juni van start gaat.

De rode draad van de vrijwilligerstaken is buurtgenoten voorzien van de juiste informatie. Als vrijwilliger wordt je de glasvezeldeskundige van de buurt. Er zijn taken samengesteld op basis van tijd. Het varieert van het rondbrengen van informatiefolders in de buurt tot het coördineren en organiseren van inschrijf- en informatieavonden. Voor iedereen die wil dat er glasvezel in hun dorp komt, is er wel een taak.


Training in juni
In de bijeenkomsten komen alle aspecten van glasvezel aan de orde. Daarmee kunt u alle vragen van buurtbewoners beantwoorden. Als ambassadeur speelt u een belangrijke rol. U geeft de buren de juiste informatie over glasvezel.
Inwoners hebben veel vragen over glasvezel: Waarom is glasvezel nodig? Moet ik een nieuwe tv of pc kopen? Moet ik nieuwe kabels in mijn huis aanleggen? Waarom is glasvezel goedkoper? Allemaal vragen die veel indianenverhalen opleveren. Daarom is het zo belangrijk dat vrijwilligers goed opgeleid op pad gaan om de buurt te informeren.

Waarom glasvezel?
Met glasvezel kun je onbeperkt supersnel internetten, interactief en superHD tv kijken, radio luisteren en goedkoop telefoneren. Sneller internet is nodig voor digitale (mantel)zorg, veilig wonen, leren, werk en ontspanning.
De kabel van Ziggo en KPN kan al die data nauwelijks nog verwerken. Jaarlijks stijgt het internetgebruik met ongeveer 40%, waardoor de netwerken van KPN en Ziggo dicht slibben en de vooruitgang nauwelijks kunnen bijhouden. Dat levert nu al veel problemen op. U kunt zelf voorspellen wat er dan over een paar jaar gebeurt. Wanneer u voor alles internet nodig heeft zoals voor bankieren, digitale (mantel) zorg, veilig wonen, telefoneren, winkelen, tv kijken, studeren en werken. Juist, het internet wordt heel erg langzaam of loopt vast.

In Nederland zijn ruim 2,7 miljoen woningen al door KPN aangesloten op glasvezel. KPN en Ziggo willen hun netwerk in de gemeente Gennep niet verder uitbreiden. Daarom moeten we samen de krachten bundelen voor glasvezel. Want met glasvezel kunnen we de komende 40-50 jaar wel optimaal gebruikmaken van internet en tv.

U kunt zich aanmelden als ambassadeur op www.gennepglasvezel.nl/vrijwilliger. U vindt er ook alle informatie over de taken.

 

302 snel internet 1Snel internet met glasvezel
Op basis van de positieve resultaten van een verkennend onderzoek bij zo'n 3000 huishoudens en ondernemers in de gemeente Gennep heeft het gemeentebestuur geld uitgetrokken voor het vervolg, te weten de opzet van een campagne om het invoeren van snel internet te promoten en de daadwerkelijke vraag ernaar te bundelen. In het komende voorjaar krijgen inwoners en bedrijven informatie over de voordelen en mogelijkheden van glasvezel. En vervolgens krijgen zij de vraag voorgelegd. of zij zich daadwerkelijk willen aanmelden voor een glasvezelabonnement. Onderdeel van de campagne vormen Informatieavonden die met alle dorps- en wijkraden en andere belangenbehartigers worden gepland. In 2019 zouden alle inwoners, instellingen en bedrijven kunnen profiteren van snel internet als er voldoende belangstelling is. Informatieavonden met alle dorps- en wijkraden en andere belangenbehartigers
Schuttersplein

 

Verslag inloopavond Schuttersplein 12 september 2017

Tijdens de inloopavond over verandering aan het Schutters-plein waren alle aanwezigen het erover eens: "Ja, ons Schuttersplein, ons dorp, verdient een betere inrichting/uitstraling; één die past bij de cultuur en bevolking van de Milsbék.
Aanwezig waren enkele aanwonenden van het Schuttersplein, ondernemers, belangstellenden, Jan Wabeke, de stedenbouwkundige van het Gelders Genootschap, Bert Bosboom, projectleider van de gemeente Gennep en uiteraard de leden van de werkgroep 'Praktisch' van SLIM.

Het werd duidelijk, als de ideeën werkelijkheid moeten worden, dat dit een proces van enkele jaren zal zijn. De financiële bijdrage die de gemeente hiervoor nu ter beschikking heeft gesteld, voldoet bij lange na niet om de inhoud van het huidige concept te realiseren. Daarnaast hebben de investeringen/aanpassingen, die betrekking hebben op het Schuttersplein, ook gevolgen voor de inrichting van de Kerkstraat en de Schoolstraat, daar deze ook in de verandering worden meegenomen.
De werkgroep 'Praktisch' heeft het initiatief genomen om het onderwerp 'Toekomst van ons Schuttersplein' op te pakken.

Over een paar punten waren de aanwezigen het roerend eens:
1  Hoe de inrichting ook wordt: de veiligheid van de aanwonenden en de gebruikers van
    het plein en de Schoolstraat staat voorop.
2  Er moet voldoende parkeergelegenheid blijven voor de direct aanwonenden en
    bezoekers van de huisarts en winkels. Ook de 'stop & go'-parkeerders, bijv.
    ouders/opa's en oma's, die de kinderen naar school brengen, moeten hun auto kwijt
    kunnen.
3  Het hart van het Schuttersplein moet autovrij worden. De ruimte eromheen kan 
    gebruikt worden voor de inrichting van parkeerplaatsen.

Welke ideeën/voorstellen kwamen er verder nog van de aanwezigen:
-   Kleine technische aanpassingen kunnen ook voldoende zijn.
-   Geen aanpak in combinatie met School- en Kerkstraat.
-   Behoud het plein voor het organiseren van plaatselijke activiteiten.
-   In het midden van het plein een blikvanger: kiosk/ dorpspomp/ waterput.
     's Zomers een plek voor een uitbater.
-   Betrek de straat meer bij de kermis.
-   Maak een duidelijke analyse betreffende de parkeerbehoefte/ parkeeraanbod.
-   De parkeerstroken/plaatsen duidelijk accentueren.
-   Verlichting en kleinere bomen rondom het plein, welke dan ook in de School- en
     Kerkstraat terugkomen.
-   Houd er bij de inrichting rekening mee, dat er over 5 tot 10 jaar wellicht
    geen kermis  meer is.
-   De uitrit van de parkeerplaats bij de gymzaal kan anders en moet veiliger worden.

En voor wat betreft de aankleding waren de ideeën:
-   De betonnen bollen weg
-   Plaats betonbanken of hardhouten tuinbanken.
-   Plant bomen die niet hoger worden dan een meter of 3.
-   Duidelijke in- en uitrit.
-   Kunstwerk op een andere plek.
-   Andere afvalbakken.

En hoe nu verder....
De werkgroep zal in overleg met de gemeente een projectplan gaan opzetten. Daarin worden de mogelijkheden en wensen op de korte en langere termijn beschreven met uiteraard ook een financiële onderbouwing.

Het merendeel van de aanwezigen was het met volgende stelling eens:

"Willen we het Schuttersplein en de omgeving echt verbeteren, dan moeten we durven te veranderen. Een halve verandering is geen verandering."
12 september 2017
Inloopavond herinrichtingsplan Schuttersplein.
Zoals in het voorgaande bericht geschetst zijn inmiddels tal van ideeën ontstaan voor de realisatie van een eigentijds en dorpseigen plein. Daarbij zouden ook de Kerkstraat en de Schoolstraat moeten worden betrokken. De ontwikkeling is nog in een beginstadium. Maar voordat een en ander als totaalplan uitgewerkt gaat worden wil de werkgroep graag met de inwoners in overleg.
Om te horen wat de Milsbekenaren ervan vinden nodigt de werkgroep hen uit voor
een inloopavond op dinsdag 12 september van 19:30 tot 21:00 uur in het café Het Centrum aan de Kerkstraat.
11 juli 2017
Op weg naar een nieuw dorpshart ........ 
Een werkgroep uit ons dorp is aan de slag gegaan om de
mogelijkheden van een fraaier en beter dorpshart te verkennen. Lees verder 406 Schuttersplein oud 

25 juni 2016
 
Schuttersplein op de schop !!!

Neen, voorlopig nog geen bulldozers op het Schuttersplein. En ook hoeven de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen zich nog geen zorgen te maken; de auto kan nog steeds op het plein worden geparkeerd.
In het dorpsontwikkelingsplan (SL!M) hebben de aanwezigen tijdens de dorpsbijeenkomsten echter duidelijk aangegeven dat het dorpsplein niet alleen parkeerplaats en kermisterrein moet zijn. Het plein zou meer sfeer en gezelligheid moeten laten zien en ook meer een ontmoetingsplaats moeten zijn voor jeugd en ouderen.

Met die doelstelling heeft de werkgroep “Praktisch” een gesprek gehad met wethouder Welles en ambtenaren van de gemeente. De wethouder reageerde positief: als de werkgroep met een voorstel komt, dat wordt gedragen door de gemeenschap, dan zal de gemeente financieel ook haar verantwoordelijkheid nemen. Met daarbij de opmerking dat het niet de bedoeling is het totale plein te reconstrueren of van een nieuwe deklaag te voorzien. Wanneer er meer financiële wensen zijn dan de gemeente wil bijdragen, dan zal het dorp zelf sponsoren moeten zoeken, fondsen werven of bepaalde werkzaamheden zelf moeten uitvoeren.

Werk aan de winkel dus. De werkgroep heeft als eerste een gesprek gehad met de direct aanwonenden aan het Schuttersplein. Immers, zij ervaren de lusten en lasten van het gebruik van het plein het meest. Naar aanleiding van dit overleg hebben Anja Tonnissen en Tom de Beijer aangegeven, namens de aanwonenden, mee te willen denken over de toekomstige inrichting.

De volgende stap: het is de bedoeling, is dat er een werkgroep wordt samengesteld die ideeën uit de gemeenschap gaat verzamelen, de praktische mogelijkheden onderzoekt en uiteindelijk met een voorstel naar de dorpsbewoners komt. Daarna volgt de weg naar de gemeente, wordt de financiële haalbaarheid getoetst en zal er een plan komen voor uitvoering.
Zover zijn we echter nog lang niet. Ook staat er (nog) geen datum vast. Wij (de dorpsbewoners) krijgen de kans om van het Schuttersplein een mooi, herkenbaar, eigentijds en praktisch Milsbeeks plein te maken. Laten we die tijd goed gebruiken en de werkgroep overladen met ideeën en wensen.

Oproep: er zijn zeker vele inwoners/gebruikers die ideeën hebben omtrent de toekomstige inrichting. Laat van je horen en meld je aan bij een van onderstaande personen om ,met elkaar, te werken aan ons vernieuwde Schuttersplein. Wil je (nog) niet in de werkgroep maar heb je wel een goed idee…..  vul dan het contactformulier op deze website in.

Werkgroep “Praktisch”
Herm ten Haaf (06-21851517 of 517606)
Tom Cobussen (06-51160801)
Gerrie Ehren (512801)
Teun Kösters (06-23622519 of 210346)
Mart van Boekel (06-53671876 of 514013) 


Natuurontwikkeling De Diepen

 


 
Na jarenlange voorbereidingen starten Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint binnenkort met de werkzaamheden om de unieke natuurwaarden in het gebied De Diepen tot ontwikkeling te brengen. Het  gebied is gelegen aan de voet van de Sint-Jansberg in Milsbeek
en maakt onderdeel uit van het project Koningsven – De Diepen.

 
“Om die unieke natuur weer terug te krijgen wordt ongeveer veertig centimeter grond afgegraven. De grond wordt afgevoerd om te worden verwerkt
op de ontgrondingslocatie aan de Leembaan in Ottersum. Daarmee verdwijnt de laag met veel voedingsrijke stoffen en komt er een voedselarme
bodem tevoorschijn en zo ontstaat een ideale uitgangssituatie voor de gewenste terugkeer van onder andere blauwgrasland en hoogveen.
De planten en dieren die daarbij horen zijn in Nederland zeer zeldzaam. In september wordt het nabij gelegen natuurgebied De Bruuk van
Staatsbosbeheer gemaaid. Natuurmonumenten neemt dit maaisel over en gaat dit uitstrooien in De Diepen. Hiermee ligt er al een mooie basis voor
deze bijzondere natuur. Naar verwachting zien we over 1 á 2 jaar de eerste resultaten al.”


403 verkeersmaatregel Zwarteweg 300Aanleg tijdelijke werkweg en verkeersmaatregelen Zwarteweg, Hondsiepsebaan en Biezendijk
Er wordt een tijdelijke werkweg door het gebied aangelegd vanaf de Zwarteweg globaal langs de Tielebeek richting de ontgrondingslocatie aan de Leembaan. Deze werkweg wordt gebruikt voor het transport van de afgegraven bovenlaag. 
De werkweg kruist de Zwarteweg, de Hondsiepsebaan en de Biezendijk. Vanwege de relatief hoge verkeersintensiteiten op de Zwarteweg en het feit dat vrachtverkeer (met volle belading) langzaam optrekt, worden bij de oversteekplaats op de Zwarteweg verkeerslichten geplaatst. Ook wordt de maximumsnelheid ter plekke teruggebracht naar 50 km per uur en wordt er een inhaalverbod ingesteld, zodat het oversteken van vrachtverkeer en het passeren van het overige verkeer veilig
kan plaatsvinden. Bij de Hondsiepsebaan en de Biezendijk wordt alleen de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 km per uur.

Voor de officiele publicatie van de verkeersmaatregelen klik hier

 


403 omleiding routes 300Wandelroutes en fietspad niet toegankelijk van mei tot en met september 2018
De werkzaamheden in het gebied De Diepen zullen plaatsvinden in de periode van mei tot en met september 2018.
De wandelroutes en het fietspad in het gebied zullen vanaf mei tot en met september 2018 niet toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers in verband met de veiligheid. Ter plekke leiden we de routes voor de fietsers en de wandelaars om. Fietsers die gebruik maken van het traject tussen fietsknooppunt 23 en 37 (vanaf Rozenbroek naar Zwarteweg v.v. ) worden omgeleid via het Verloren Land. Voor de wandelaars worden het Rondje Milsbeek en de Walk of Wisdom tijdelijk omgelegd.
 
Meer weten over het project Koningsven – De Diepen. Kijk op www.koningsven.nl voor meer informatie.

klik op de kaartjes voor een vergroting403 Natuurontw. De Diepen 600


 

 

Deze afbeelding is een ''Artist impression''
die laat zien hoe het gebied er uit zal zien wanneer de gebiedsontwikkeling klaar is.

“Langs de voet van het Reichswald, waar dit aan Limburg grenst, strekt zich een hoogveen uit, in den omgeving bekend als het Koningsven. Het draagt zijn roemrijke naam met eere, want door geen ander zal ‘t in ons land wel overtroffen worden in rijkdom aan plantensoorten en uit een oogpunt aan natuursoorten heeft ‘t hier stellig zijn gelijke niet.” Aldus bioloog H.C. Delsman in 1906.

Het veen maakte in de loop van de eeuwen plaats voor landbouw. Diepe watergangen voerden het opborrelde grondwater – de motor achter de spectaculaire natuur – af, waarmee het gebied drastisch veranderde. Rond 1957 verdween met De Diepen het laatste stukje van dit immense hoogveen. 

De aanvoer van grondwater bestaat echter nog steeds en daarmee zijn de kansen voor de natuur groot. Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor het herstel van het Koningsven.

Dit gaat uiteraard niet vanzelf. Door watergangen te dempen of om te leggen en de bovengrond plaatselijk 10 tot 40 centimeter af te graven, kan het water langer in het gebied worden vastgehouden. De vegetatie van vroeger kan dan weer terugkomen. Uiteindelijk levert de realisatie van het Koningsven-project ruim 200 hectare natuurgebied op. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg. Neem ook zeker eens een kijkje op www.koningsven.nl voor meer informatie.

Voor informatie omtrent de planologische, administratieve, politieke en juridische aspecten van de voorbereiding van dit project klik hier
Huiskamer

 

 Huiskamer Milsbeek presenteert
 Milsbeekse Goederen- & Dienstenveiling op zondag 8 juli 2018 in 't Trefpunt

401 flyer huiskamer 1401 flyer huiskamer 2

                                     De flyer, zoals die huis-aan-huis is verspreid. Klik op de afbeeldingen voor een vergroting

 

Vanaf januari word er al druk gewerkt aan de Plateel. De eerste belangrijke stappen zijn gezet en de bouw vordert rap. In september willen we de Huiskamer op feestelijke wijze openen, maar voor het zover is moet de ‘de Huiskamer’ natuurlijk ingericht worden en daar is veel geld voor nodig. Om dit te realiseren organiseren we een goederen- en dienstenveiling. Deze veiling wordt, onder de bezielende leiding van onze veilingmeesters, gehouden op zondag 8 juli in ’t Trefpunt.

In de vorige uitgave van ‘Op de Milsbèk’ hebben we al kort verteld wat deze veiling inhoudt en afgelopen week is er, huis-aan-huis, een flyer bezorgd, met daarin meer informatie over de veiling en hoe u mee kunt doen.

Milsbeek is een actief dorp en er worden in deze periode diverse activiteiten georganiseerd door verschillende verenigingen. We hebben hier dan ook rekening mee gehouden qua datum en de keuze van de activiteit. Met de combinatie van goederen en vooral ook diensten denken wij iets nieuws en ludieks te organiseren in Milsbeek, waarbij we rekenen op de enthousiaste deelname van onze inwoners en verenigingen.

Op zondag 8 juli worden alle aangemelde goederen en diensten onder het genot van een drankje en een hapje per opbod verkocht. Daarnaast zijn er op deze middag ook andere activiteiten en is er amusement voor de kinderen. Ook voor muziek wordt gezorgd. Kortom een gezellige dorpsbijeenkomst. Plezier voor jong en oud!

Mede door uw bijdrage hopen wij op een succesvolle veiling. Alleen dan kunnen we de inrichting van ‘de Huiskamer’ realiseren.

U kunt uw product of dienst, met vermelding van uw naam, adres, contactgegevens (en bij goederen ook een foto) aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kijk voor het laatste nieuws en een overzicht van de aangeboden goederen en diensten op onze Facebookpagina St. BLOM – Huiskamer Milsbeek

Tot ziens op 8 juli!
Het bestuur stichting

 4 mei 2018
 Hoogste punt bereikt

401 hoogste punt 1 

 

 16 februari 2018
 Eindelijk is het zover! Officiële Starthandeling Bouwplan Plateel

401 start huiskamer drieluik


Hoewel er in januari natuurlijk al een start was gemaakt met bouw van de woningen en Huiskamer aan de Plateel, was er op 16 februari de officiële en symbolische starthandeling. In een stralend winterzonnetje was er een kleine feestelijke bijeenkomst georganiseerd op de bouwplaats. Onder het genot van koffie met gebak werd er door alle betrokken partijen teruggekeken op de lange periode van voorbereiding en werk om uiteindelijk tot de bouw te komen.
Hierna volgde het 'officiële' gedeelte; startend met een woordje van Wilbert Pothoff (directeur Destion), gevolgd door onze voorzitter Sarine van der Klis. Beiden blikten nog even terug op alles wat vooraf ging aan deze bouwstart, maar ook op de prettige onderlinge samenwerking. Natuurlijk werd er ook vooruit gekeken naar de oplevering, die komende zomer gepland staat. Tot die tijd moet er nog veel gebeuren, vooral het werven van fondsen en sponsors. Hier gaan, in de komende maanden, het bestuur en vrijwilligers druk mee aan de slag.
Als laatste was het woord aan wethouder Ed Vandermeulen. Hij bedankte alle betrokken partijen voor hun inzet en benadrukte het belang van een Huiskamer in de Gennepse dorpen nu ouderen, door de veranderingen in het sociaal domein, steeds langer in hun eigen dorp blijven wonen.
Hierna volgde de symbolische starthandeling. Een banner met het bouwplan werd onthuld door Wilbert Pothoff en Sarine van der Klis.
Heeft u de bouwtekening nog niet gezien...? Kom, een keer kijken op bouwplaats.


17 mei 2017

Vertraging in de bouw van de Huiskamer

Op de informatie bijeenkomst in januari kondigden we enthousiast aan dat er in mei gestart zou worden met de bouw van de Huiskamer aan de Plateel. De Huiskamer maakt onderdeel uit van een bouwplan met 4 woningen en 2 kleinere appartementen. Helaas moeten wij nu melden dat er vertraging is ontstaan, omdat er een bezwaarschrift is ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwplan. Er is een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die het bezwaarschrift zal behandelen. Op 15 mei staat er een hoorzitting gepland. De beslistermijn hiervoor is uiterlijk 24 augustus. We zullen deze beslissing moeten afwachten. Wij vinden het erg jammer dat het nu langer zal duren, voordat de Huiskamer haar deuren kan openen. We houden u natuurlijk op de hoogte.
Bestuur Stichting BLOM - Huiskamer Milsbeek.


 


 31 januari 2017
 Informatiebijeenkomst

401 logo  uitnodiging blom


Beste dorpsgenoten,
wat waren we verrast en verheugd door de enorme opkomst voor de bijeenkomst van 31 januari in 't Trefpunt.
We hopen dat we de onduidelijkheden rondom de plannen voor een Huiskamer in Milsbeek met de geboden informatie 
hebben kunnen wegnemen. We zijn enorm dankbaar voor alle steun en publiciteit bij de voorbereiding van deze 
bijeenkomst want zonder deze support was het de Stichting BLOM natuurlijk nooit gelukt om zoveel mensen goed te informeren!

Voor wie de bijeenkomst in 't Trefpunt heeft gemist of wie de geboden informatie nog eens wil bekijken en nalezen
kan dit via onderstaande hyperlinks (de ''plaatjes'').

We kijken uit naar de verdere ontwikkeling en samenwerking om voor onze dorpsbewoners een fijne ontmoetingsplaats op te zetten.

Het bestuur van Stichting BLOM,
Sarine van der Klis, Gwen ten Haaf en Jolanda Terlouw


401 Destion woonvisie 1Klik op een plaatje voor het openen van de desbetreffende presentatie


Woonvisie Destion
 

401 Impressie architekt

Bouwplan en impressies van
Architektenburo Olieslagers b.v.

401 Huiskamer Milsbekenaren

Huiskamer voor en door
alle Milsbekenaren
 

401 vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht 

December 2016
Bouw en activiteiten
401 BLOM logo kader


De realisatie van de Huiskamer voor ouderen heeft in 2016 door verschillende redenen helaas vertraging opgelopen. Maar nu heeft woningcorporatie Destion een definitief bouwplan en kan er in het vroege voorjaar 2017 toch écht gestart worden met de bouw. In de tussentijd heeft het bestuur van de Huiskamer natuurlijk niet stil gezeten. Er zijn ontwerptekeningen van de inrichting gemaakt en bij diverse bedrijven al offertes aangevraagd, zodat de fondsenwerving in gang gezet kan worden. Ook de werkgroepen Activiteiten en Vrijwilligers zijn aan de slag gegaan. Zij zijn onder andere gaan kijken bij Huiskamers in de regio en hebben
daar de nodige ideeën en tips opgedaan.

We begrijpen dat iedereen, na al die verhalen in het dorp, ondertussen wel benieuwd is hoe de Huiskamer eruit gaat zien. Daarom lichten we alvast een klein tipje van de sluier op en laten u de 3D-tekening zien van het vooraanzicht van de Huiskamer (midden), met aan beide zijde twee senioren woningen.


401 maquette Huiskamer BLOM In januari zal Stichting BLOM - Huiskamer Milsbeek samen met SL!M de nieuwjaarsmaaltijd in ’t Trefpunt organiseren. Een mooie gelegenheid voor het bestuur om kennis te maken met de toekomstige bezoekers van de Huiskamer.

Zoals al eerder in het dorpsblad aangekondigd willen we de inwoners en organisaties in Milsbeek goed informeren over onze plannen en activiteiten.
Maar nog belangrijker: we willen horen wat de wensen en behoeften zijn van onze toekomstige bezoekers, want deze ideeën en suggesties zijn voor ons het uitgangspunt voor de Huiskamer. Op dinsdag 31 januari organiseren we daarom een bijeenkomst in ’t Trefpunt om de plannen te presenteren en toelichting te geven hierop. Er is dan ook volop gelegenheid om vragen te stellen en mee te denken, zodat het ècht een Huiskamer vóór en dóór Milsbeek wordt. De officiële uitnodiging hiervoor ontvangt u in januari, maar dan kunt u de bijeenkomst nu alvast in uw agenda noteren.

We zien u graag tijdens de nieuwjaarsmaaltijd op 24 januari en op de informatie bijeenkomst op 31 januari a.s.
Bestuur Stichting BLOM – Huiskamer Milsbeek 

20 oktober 2016
Voorbereidingen 
Huiskamer Milsbeek

In de afgelopen maanden hebben de plannen voor de Huiskamer aan de Plateel meer401 BLOMacte tekenen vorm gekregen. In maart is de oprichtingsakte van Stichting BLOM (Bevordering Leefbaarheid Ouderen Milsbeek) getekend. Daarmee is een officiële start gemaakt voor de Huiskamer in Milsbeek.

Er is al behoorlijk wat voorwerk gedaan door de initiatief groep Nu zijn de taken veelal overdragen aan het nieuwe bestuur bestaande uit Sarine van der Klis (voorzitter), Jolanda Terlouw (secretaris) en Gwen ten Haaf (penningmeester). De huiskamer wordt medio 2017 gerealiseerd aan de Plateel in Milsbeek in samenwerking met woningcorporatie Destion en de gemeenteGennep.

Ontmoetingsplats
De Huiskamer wordt een ontmoetingsplaats, voor met name ouderen uit het dorp. Het moet een gezellige ruimte worden, met een open inloop om bijvoorbeeld samen koffie te drinken, te kaarten, spellen te doen of te handwerken. Ook willen we de mogelijkheid bieden om, tegen een kleine vergoeding, samen een warme maaltijd te bereiden en te eten. Daarnaast willen we een aantal keer per jaar een creatieve workshop verzorgen of een thema/ informatie middag/avond organiseren.

Ideen en suggesties welkom!
De interesses en behoeften van de inwoners van Milsbeek zijn voor ons het uitgangspunt voor de activiteiten. Daarom zal, zodra de bouw gestart is, een informatieavond worden gepland, waarbij ideeën en suggesties van de toekomstige bezoeker zeer gewenst zijn.

Werkgroepen aan de slag
Op dit moment zijn het bestuur en diverse andere vrijwilligers al aan de slag gegaan met de voorbereidende werkzaamheden in de werkgroepen: Bouw & inrichting - Bezoekers & activiteiten - PR & communicatie – Vrijwilligers. Daarnaast is natuurlijk ok het financiële aspect van groot belang bij de realisatie van de huiskamer. Stichting BLOM zal daarom in de komende maanden ook actie ondernemen op het gebied van sponsoring en fondsenwerven.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit project, dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of volg ons op Facebook St. BLOM - Huiskamer Milsbeek


Bestuur Stichting BLOM
19 december 2015
Iefkes bijpraote.....over "De Huuskamer"
In de laatste uitgave van ons dorpsblad heeft de werkgroep een oproep geplaatst voor bestuursleden voor onze nieuwe stichting. En we werden op ons verzoek aangenaam verrast: maar liefst 4 inwoners hebben kenbaar gemaakt een functie in het bestuur op zich te willen nemen. Het zijn: Marion Dieks, Gwen ten Haaf, Sarine van der Klis en Jolanda Terlouw. Zoals u leest, allemaal vrouwen, dus een man in het bestuur kan zeker een welkome en gezellige aanvulling zijn.

De komende maanden trekken de werkgroep en de nieuwe leden samen op en werken aan een juiste taakverdeling en een draaiboek.
Eind december zit de werkgroep met Destion en de architect aan tafel en krijgt dan meer inzicht in de exacte locatie en de indeling van de huiskamer. Destion hoopt direct na de winter met de bouw te kunnen beginnen. De oplevering is dan na de zomer waarna begonnen kan worden met de inrichting en aankleding.
Wanneer duidelijk is waar de huiskamer komt en de geschatte datum van oplevering bekend is, zal de werkgroep een informatie-bijeenkomst organiseren voor de inwoners van Milsbeek. Het nieuwe bestuur kan zich dan presenteren, haar plannen toelichten en vragen beantwoorden.

De werkgroep wenst alle belangstellenden, gezellige feestdagen en een gezond 2016 toe.

 


25 november 2015
Ja, en hoe komt straks deze ontmoetingsplek/huiskamer voor Milsbekenaren te heten?
 
Vroeger werd deze ruimte “De goeie kaamer” genoemd (bron Wim Bindels) die, alleen maar op de zondag mocht worden gebruikt. Maar dat wordt straks anders: onze beste Milsbekse huuskamer kan alle dagen van de week gebruikt worden om beej te praoten, koffie te drinken, te kletsen, een kaartje te leggen of een krantje te lezen. Een ontmoetingsplek voor alle Milsbekenaren.Uit inventarisatie bij zowel leden van het KBO als bij andere gegadigden blijkt, dat er een duidelijke behoefte is aan een warme ontmoetingsplek.

401 plaatje huuskamerDe afgelopen maanden heeft de werkgroep zich vooral beziggehouden met de vraag waar de huiskamer zou moeten komen. Zoals in het dorpsblad van april al werd vermeld zou de keuze gaan tussen de pastorie of een benedenwoning die beschikbaar zou worden gesteld door Destion ( in het bouwplan Plateel).

De voorkeur ging uit naar de pastorie, echter, het kerkbestuur kan een huurovereenkomst aanbieden voor 5 jaren met een optie voor nogmaals 5 jaren. Dat betekent dat er een kans is dat de huiskamer na die jaren zou moeten verhuizen en we met lege handen zouden staan. Bovendien zou er verbouwd moeten worden en huur betaald wat erg veel geld gaat kosten.Destion bood ons een nieuw te bouwen kamer met een huur van €1 per maand en een onbeperkte huur termijn. U begrijpt dat werkgroep de keuze heeft laten vallen op een te bouwen woning in het bouwplan Plateel.

Met de bouw van de woning in bouwplan Plateel zal de komende maanden worden gestart.
Maar voordat te zijner tijd de eerste gasten kunnen worden verwelkomd, moet er nog een en ander gebeuren.Denk daarbij aan: de financiering en inrichting van de woning, de subsidie-aanvragen, de organisatie in en om de huiskamer, de rol van de dorpsondersteuner, de weg naar de notaris voor het oprichten van een stichting enz.enz. En, zeker zo belangrijk, het werven van voldoende vrijwilligers om de bezoekers een prettig en aangenaam verblijf te bieden.En natuurlijk gaan we een prijsvraagje uitschrijven voor een pakkende naam voor de Huuskamer. In een volgende uitgave van het dorpsblad zullen we specifiek aangeven aan welke vrijwilligers behoefte is.
De werkgroep zal regelmatig in dit dorpsblad de ontwikkelingen en vorderingen melden, de leden van het KBO worden bijgepraat en middels de site van S.L.!.M. kunt u het vervolg lezen.

Werkgroep De Huuskamer
Ries Caspers
Mart van Boekel
Jean van den Broek
Herm ten Haaf
Miranda Hendriks
Anke Sonnemans
Een huiskamer in Milsbeek?

 Bj het opstellen van het Dorps Ontwikkelings Plan in 2011 zijn de behoeften van de Milsbeekse inwoners geïnventariseerd. Daarin kwam onder andere duidelijk naar voren, dat een ontmoetingsplek/huiskamer voor met name ouderen wenselijk zou zijn. Op dit moment is de gemeente bezig met de invoering van de WMO, waarin staat, dat het steeds belangrijker wordt, dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Een werkgroep bekijkt momenteel of de realisatie van een dergelijke huiskamer in Milsbeek mogelijk is. Daarbij is de hulp nodig van inwoners, ondernemers en de bestaande zorg uit Milsbeek. De werkgroep heeft de volgende vragen:

1. Behoefte
In hoeverre is er nog steeds behoefte aan een huiskamer waar iedereen welkom is om met elkaar een kopje koffie te drinken, een kaartje te leggen of de krant/boek te lezen.

2. De plek
De vraag is of er een huiskamer moet komen in de pastorie of in een ruimte die beschikbaar wordt gesteld door Destion. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat deze huiskamer tenminste 5 dagen per week open zal zijn. Voor de gezelligheid, maar het is ook de plaats om antwoord te krijgen op vragen op het gebied van bijvoorbeeld klussen of vervoer.

3. Dorpsondersteuner
Is er behoefte aan een dorpsondersteuner? Deze persoon kan voor inwoners vragen beantwoorden en zo nodig doorverwijzen naar de juiste persoon bij de gemeente of naar een van de zorgaanbieders.

4. En verder
Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die de werkgroep bezig houden, waaronder de financiën, de organisatievorm en de rechtspersoonlijkheid. En, heel belangrijk, zijn er voldoende vrijwilligers in Milsbeek om de huiskamer bemand te houden? En wie gaan er het bestuur vormen?

De werkgroep wil van de inwoners graag hun mening horen over bovenstaande punten. Neem daarover contact op met een van onderstaande leden

Ries Caspers 516290
Mart van Boekel 514013
Herm ten Haaf 517606
Jean van den Broek 06-21178780
Miranda Hendriks 514328
Anke Sonnemans 324676


Verloren Land

 

402 verloren land

Nieuw project: Ontwikkeling Verloren Land

In 2016 heeft SL!M het initiatief genomen om te praten over de ontwikkeling van het Verloren Land.
Dit initiatief kwam onder andere voort uit het Dorpsontwikkelingsplan en de zorgen die SL!M heeft over de vitaliteit van de gemeenschap van Milsbeek. Uitgangspunt van SL!M was en is dat het gebied wordt ontwikkeld in het verlengde van de functies die nu reeds aanwezig zijn
zodat dit een positieve bijdrage kan leveren voor de kwaliteit van het voorzieningenniveau in Milsbeek.

Het Verloren Land, waar Samba Bahia Maria, de Tennisvereniging Milsbeek en Schutterij “de Milsbeek” zitten heeft stukken grond
die nu niet of nauwelijks worden gebruikt. Na een aantal gesprekken tussen SL!M en de verenigingen op het Verloren Land
heeft de gemeente het initiatief van SL!M voortgezet.

In opdracht van de gemeente zijn twee bestuursleden van de afdeling Limburg van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), de heren Maurice Bergmans en Wim van Osch, de mogelijkheden aan het inventariseren. Er wordt nu bijvoorbeeld ook gekeken naar parkeerproblemen aan de Zwarteweg. De verenigingen, waaronder nu ook de SV-Milsbeek/Spes konden tot 21-7-2017 ideeën inleveren.

De berichtgeving over dit project wordt vervolgd.